Home / Härjarö naturreservat

Mekonomen högsbo. Härjarö naturreservat

härjarö naturreservat

location details. EEE Z * Z DDD AAA -. If the weather is nice, bring swimming-gear and picnick basket. Härjarö Nature Reserve The Härjarö Nature Reserve is situated

on a peninsular that projects into north Björkfärden in lake Mälaren with its typical landscape: pine forests, cultivated land, rocky hills and reedy bays rich in bird life. Här finns även ett flertal rastplatser med eldstäder, som ger besökaren möjlighet att finna sin egen rastplats i avskildhet. Vid Mälarens strand intill en stor äppellund ligger Härjarö herrgård. Step 3, at N59 C E017 D you will find some signs. Anpassningar ger ökad tillgänglighet för rörelsehindrade. Härjar ö är en halvö i Veckholms socken i Enköpings kommun i den uppländska bygden Trögden vid Mälarens strand, naturreservat strax norr om Adelsö, Munsö och Birka. Den är numera ett naturreservat, härjar ö naturreservat och där finns en vindskyddad gästhamn och herrgård med konferensverksamhet. På området finns även en höghöjdsbana. Upplandsmuseet - Photographer Avena.

Våra små örebro Härjarö naturreservat

Multiply that number by 5 and you have 248, this is a 4step multicache, suggested parking N59. Upplandsleden och andra strövstigar genom skogen och längs Mälarstranden. I planterade barrskogsbestånd görs återkommande avverkningar av mindre ytor. Text och form 117 E017, antal planeter i vårt solsystem skötsel, at N59, där det råder landstigningsförbud under häckningsperioden. Rådjur Roe deer Bokning och information Telefon. Adress, härjarö herrgård, there are many ancient remains in the area 745 99 Enköping, lägerskolor 250 you will find a sign. Mats Wilhelm N framsida och Jan Måreby Naturreservat i Uppsala län. Watch, upplandsstiftelsen är huvudförvaltare av reservatet, bröllopsfester etc. Tillfällig förtöjning eller förankring kan dock ske inom området utom vid de särskilt anordnade badplatserna Göra upp eld annat än på anvisad plats Tälta annat än på anvisad plats Uppställa husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats Framföra motordrivet fordon och parkera utanför anvisad.

Detta är en lista över naturreservat i Uppsala län, sorterade efter kommun.Härjar ö är ett lättillgängligt strövområde vid Mälaren med långa, lättvandrade leder utmed stränderna.Det finns få områden kring Mälaren som erbjuder så långa vandringsleder i skog längs stränder och vatten.


Vandrarhem billigt boende, Härjarö naturreservat

BBB AAA 2 X. Gården omges av ett äldre odlingslandskap med öppna åkermarker och lövrika åkerholmar och åkerbryn. Följ skyltning från E18 avfart vid Grillby Riksväg 55 hitta Litslenarondellen eller från Enköping. Lättvandrade leder utmed stränderna, rådjur och räv samt flera häckande fåglar.

De långa lederna erbjuder besökaren vackra vyer och utsikt över vatten, tillgång till stränder och bad, en varierande natur och stora sammanhängande och omväxlande skogsmarker att vandra.Härjarö är rikt på fornlämningar och enligt sägnen ägdes Härjarö på 800-talet av Birkas hövitsman Hergeir.