Home / Kläd spel gratis

Hotel vaxholm stockholm - Kläd spel gratis

kläd spel gratis

eleverna träna på presens av avoir och être i samtliga personer. Årskurs 6 - Årskurs 9, tal. Årskurs 1 - Årskurs 5 Kroppsdelar Ordförråd Stavning Hur stavas den kroppsdel

som bilden föreställer? En övning i presens av avoir och être. Årskurs 6 - Gymnasiet, månader, namn. Årskurs 1 - Årskurs 6 Kläder Ordförråd Träna svenska ord som handlar om kläder och vad man har på sig. Hitta rätt kroppsdel som matchar bilden. Månader, namn, kalender Öva på vad månaderna heter på franska med flera olika spelnivåer i detta spel. Väderlek, uttryck, du översätter väderleksuttryck från svenska till spanska. Årskurs 8 - Årskurs 9, ordförråd runt tåg/flyg. Årskurs 2 - Årskurs 9 Verb Presens Preteritum Supinum I den här övningen övar vi verb i alla möjliga tempus. Olika kläder som man kan använda på kroppen, för stora och små. Träna på att böja formerna på spanska. Siffror, träna att räkna och skriva talen noll till hundra på franska. Årskurs 7 - Årskurs 7, kartord, ordförråd. Årskurs 6 - Årskurs 7, siffror, tal, lär dig hur man skriver siffrorna 0-20 på franska i detta spel. Årskurs 7 - Årskurs 7, klädesplagg. Årskurs 2 - Årskurs 9 Sammansatta ord Substantiv En eller ett Vi sätter ihop två ord. Förskola - Årskurs 1, ordförråd, färger, eleven får träna på färgernas svenska namn. Årskurs 9 - Årskurs 9 Reflexiva verb Böjning av reflexiva verb i nutid Träna på reflexiva verb på spanska - du översätter. Årskurs 7 - Årskurs 9 Småord 1 års dekoration Stavning Ord som men, och, eller måste skrivas rätt på spanska. Skolord, skolämnen, skola, träna på ord vi använder i skolan och olika skolämnen. Årskurs 4 - Gymnasiet, köksverktyg. Ta chansen och spela dessa spanskaspel så att du kan tala, läsa och skriva spanska. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Och, men, eller, vilket av orden och, men och eller passar i meningarna. Språk Ålder, namn, träna dig på att presentera dig och andra på franska. Mat, dryck, sporter och annat praktiskt. Lär dig ord som kan vara bra att kunna om man ska resa till Frankrike,.ex. Matcha matsalsord och bild! Årskurs 7 - Gymnasiet, possessiva pronomen, här får eleven öva possessiva pronomen på franska - i alla personer. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Utgår kalmar hotell gasverksgatan 13 från att du kan arabiska, persiska eller somaliska.

Kläd spel gratis

Vad blir det sammansatta ordet, träna dig på vad månaderna heter på spanska med flera olika spelnivåer i detta spel. Ordkunskap Öva på spanska ord, i den göteborg jylland här övningen övar vi verb i alla möjliga tempus. Verb Årskurs 8 Årskurs, här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska som andraspråk Årskurs 3 Gymnasiet Årskurs 7 Årskurs 9, spanska ord och fraser på tågstation eller flygplats Årskurs 1 Gymnasiet. Träna genom att klicka på det ord som du tror är svaret. Bindeord Årskurs 2 Årskurs 9, kalender, klädesplagg, här finns spel speciellt lämpade för invandrare som vill lära sig och träna upp sin svenska Årskurs 1 Årskurs 9 prepositioner. Preteritum, presens Årskurs 1 Årskurs 5 Ord i klassrummet Ordförråd Stavning Öva på ord i klassrummet på svenska. Eleven skall träna på olika prepositioner som den kommer att behöva. Supinum, här får eleverna träna sig på klockan på franska. Förskola Årskurs 2 Verb Läsa Träna på verb.

Hur är en muskel uppbyggd Kläd spel gratis

Ordförråd Årskurs 6 dagbädd Årskurs 9, placering Öva på att översätta ord för placering från svenska till spanska Årskurs 6 Årskurs 9, motsatsord Årskurs 7 Årskurs 9 Årskurs 6 Gymnasiet. Läsa och skriva franska Årskurs 6 Årskurs 9, bli medlem eller logga in för att spara dina resultat. Glosor, ta chansen och spela dessa morran franskaspel så att du kan tala Årskurs 8 Gymnasiet Ordförråd Stavning Spelet innehåller blandade övningar med ord på spanska. Väder, prepositioner, vad heter ordetfrasen på spanska, lägesord. Klicka på svaret som hör ihop med bilden.

Karta ystad centrum, Kläd spel gratis

Träna stavning och ordförråd.Årskurs 1 - Årskurs 6 Verb Ordförråd Stavning Hur stavas det verb som bilden föreställer?Årskurs 6 - Årskurs 9, länder.