Home / Ansöka om medborgarskap sverige

Mumin mugg arabia - Ansöka om medborgarskap sverige

ansöka om medborgarskap sverige

och ogift. Risker och problem med dubbelt medborgarskap. 4, vi fyller i din ansökan och postar den hem till dig tillsammans med ett instruktionsbrev. Skicka din ansökan till Migrationsverket.

Ungdomar 1820 år, du kan få svenskt medborgarskap tiffany hotel köpenhamn om du: fyllt 18 år men inte 21 år och utan avbrott har bott i, sverige sedan du fyllde. Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen! Du dintidning kan också fängslas om det visar sig att du inte gjort din militärtjänst. 2, vi samlar in den information som krävs genom en telefonintervju. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barn I Sverige erkänns äktenskap som ingåtts enligt ett annat lands lag under förutsättning att det är giltigt i det andra landet. Där får du mer information och kan skaffa landets pass till ditt barn. Om ditt barn är fött efter den blir det automatiskt svensk medborgare oavsett var barnet föds om en av föräldrarna är svensk medborgare. 3, vi kontrollerar dina uppgifter med berörda myndigheter och meddelar dig om du uppfyller alla kriterier för en prövning. Lämnar du in en anmälan om svenskt medborgarskap är du svensk medborgare från det att din anmälan kommer in till Länsstyrelsen, förutsatt att du uppfyller kraven. Som medborgare i ett nordiskt land kan du bli svensk medborgare enligt två olika bestämmelser: genom anmälan eller genom ansökan. Alla berörda myndigheter kontaktas så att vi kan göra det förarbete som krävs. Om du är medborgare i ett icke-nordiskt land ansöker du om att bli svensk medborgare hos Migrationsverket. Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du är medborgare i landet kan du vara tvungen att fullgöra militärtjänst. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. Utbildning, om du fått fri gymnasie- eller universitetsutbildning i ditt andra hemland, kan du tvingas betala tillbaka den statens kostnader för utbildningen om du utvandrat och blivit medborgare i ett annat land. Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem. De nordiska länderna har dock regler som gör att barnet automatiskt kan mista sitt medborgarskap om barnet inte har bott i landet innan det fyller. Vi skriver även motiveringar och upplysningar till Migrationsverket vid behov. Du kan således bli inkallad om du någon gång i framtiden besöker ditt andra hemland. I en del länder kan det ena passet komma att konfiskeras och du kan riskera böter. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter. Det svenska medborgarskapet erkänns inte, ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om något av följande kriterier uppfyllls: båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap en ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap en vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill. Så får ditt barn medborgarskap i ett annat nordiskt land. För att barnet ska bli svensk medborgare måste barnets pappa lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn.

Ansöka om medborgarskap sverige, Hotel amber luleå

I detta skede kontrollerar vi även hemvisttid. Däremot erkänns inte äktenskap ingångna i Sverige i alla länder. Om du är svensk medborgare och får danskt. Det är här vi verkligen får en chans att prata med dig personligen och samla in alla uppgifter som behövs. Om den förälder som för bort barnet har ett annat pass än det svenska kan ansöka om medborgarskap sverige svenska myndigheter ha svårt att förhindra att barnet förs bort. Detta medför att vi kan påbörja behandlingen snabbare. Har du frågor till Migrationsverket eller vill veta hur det går med din ansökan kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Du får alla papper du behöver ifyllda och klara. Tillbaka till startsidan 1, du börjar med att fylla i det formulär som du hittar på förstasidan.

Om, migrationsverket I, sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig.Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land.


Instruktionsbrevet är till för att du ansöka ska veta vad du behöver göra. Innan vi håller en intervju ringer en av våra medarbetare och medborgarskap bokar en tid med dig först. Upptäcker vi något hinder så säger vi till dig direkt. Om du inte uppfyller kraven för att bli svensk medborgare genom anmälan kan du som nordisk medborgare ansöka om svenskt medborgarskap genom ansökan. För att bli svensk medborgare genom ansökan ska du kunna styrka din identitet ha fyllt 18 år ha varit bosatt i Sverige i två år ha uppfört dig ordentligt i Sverige och komma att ha ett hederligt levnadssätt. Då kan myndigheterna i landet hävda att. Norge är mer restriktiva med dubbelt medborgarskap.

Inga kort eller förskottsbetalningar krävs.Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap.