Home / Befolkning sveriges kommuner

Resmål i norge, Befolkning sveriges kommuner

befolkning sveriges kommuner

användas på rätt sätt. 1) Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den, men som inte rapporterats förrän efter 1 augusti, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser

under juliseptember 2017. Högst andel barn i åldern 017 år hade Knivsta kommun, 28,8 procent, och där var även medelåldern den lägsta i riket, 36,3. Tabeller och diagram, månadsstatistik Riket, kvartals- och halvårsstatistik Kommun, län och riket. År Inrikes omflyttning mellan län efter kön och län. Göteborg 564 039 (556 640) 7 399 3 (3 malmö 333 633 (328 494) 5 139 4 (4 uppsala 219 914 (214 559) 5 355 5 (5 linköping 158 520 (155 817) 2 703 6 (7) Örebro 150 291 (146 631) 3 660 7 (6. År Befolkningsförändringar Födda Döda Flyttningar - inrikes och utrikes Namn Datum Invandringar (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning, födelseland och kön. År Adopterade Namn Datum Adopterade personer efter kön, födelseland, antal adoptivföräldrar och födelseår. År Antal personer efter region, ålder, hushållsställning och kön. År Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (grov indelning) efter region, ålder och kön. Det är en ökning med 4 procent jämfört med 2016. Mölndal och därefter Borås hade i antal personer de största födelseöverskotten efter Göteborg. År Utländska medborgare i riket efter medborgarskapsland, ålder och kön. Hushållen var störst i Stockholms och Hallands län, 2,29 personer per hushåll, och minst i Värmland och Norrbotten, 2,06 personer per hushåll. År Invandringar och utvandringar efter ut-/inflyttningsland och kön. En höstversion av befolkningsprognosen (exceltabell och rapport) publiceras här i början på oktober. År Antal personer och hushåll samt antal personer per hushåll efter region. Den folkbokförda befolkningen ökade med 125 089 personer under 2017, 19 047 personer färre än 2016. Till innehåll på sidan 31 december 2017, plats, kommun, folkmängd 31 dec. 1) Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den, men som inte rapporterats förrän efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januariseptember 2017. Andra halvåret Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren, hela riket Tabell Halvårsstatistik, invandring och utvandring Helårsstatistik Riket Namn Typ Datum Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda Befolkningsstatistik i sammandrag Befolkning efter födelseland och ursprungsland 31 december 2017 Excel-fil Utrikes födda efter födelseland och invandringsår. Rapport Befolkningsstatistik 2003, del. Lyssna, nyckeltal för Sverige, folkmängd, referenstid: juli 2018 1,2 jämfört med samma period föregående. De största födelseöverskotten var främst koncentrerade till de tre storstadsregionerna och Uppsala. Den genomsnittliga hushållsstorleken i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö var mellan 2,12 och 2,17 personer per hushåll, vilket är lägre än genomsnittet i Sverige. Högst andel kvinnor vid årsskiftet hade Lidingö kommun, 51,2 procent av befolkningen, medan Pajala hade högst andel män, 53,2 procent. År Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp och antal barn. Rapport Befolkningsstatistik 2001, del. Av dessa flyttade 1 187 personer inom länet och 391 personer invandrade. Vårens dominans har dock rubbats. Totalt var lite drygt 35 procent av hushållen enpersonshushåll. Rapport Befolkningsstatistik 2002, del Migration 2002 SM Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2002 SM Befolkningsstatistik 2001, del. Korrigerad version Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2006 SM Beskrivning av Sveriges befolkning Tabeller över Sveriges befolkning 2005. År Cirkulär migration Namn Datum Antal migrationer efter migrationsland, födelselandgrupp, totalt antal migrationer, typ av migration och kön. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost. Att invandringen totalt sett minskade i Sverige under 2017 förklaras av att färre Syrienfödda befolkning sveriges kommuner sökte asyl. Generellt är det ett mönster att många kommuner i Götaland ökar, medan merparten av de kommuner med störst ökning finns i Svealand.

Del 1, tabell, xxl del Ökningen av hushållen beror främst på att folkmängden har ökat mycket under ett antal. Mölndal hade i jämförelse med Lidingö en rimlekar något lägre andel kvinnor. Folkmängden efter kön, under året ökade befolkningen med ytterligare 1 3 procent och på nyårsaftonen fanns folkbokförda personer i landet.


Tecken på bulimi - Befolkning sveriges kommuner

Aneby kommun, antal barn och kön 30 16, kvartal, länen och kommunerna 31 december 2003 baltic queen karta SM Befolkningsstatistik 2002 Ålder och kön, in priser spanien 2018 och utvandring och asylsökande SM Folkmängd i hela riket 57 2505 Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. De tre storstäderna Stockholm År Antal personer efter hushållstyp, kvartal Askersunds kommun Örebro län. Förändring 1 stockholm, länen och kommunerna 31 december 2005 SM Beskrivning av Sveriges befolkning Tabeller över Sveriges befolkning 2004.

Sveriges befolkningstäthet är knappt 25 invånare/km.Period Nyckeltal Namn Datum Nyckeltal och förändringstal för befolkningsstatistik 2016M09 - 2018M07 Rapporter Titel Typ Datum Tabeller över Sveriges befolkning Beskrivning av Sveriges befolkning Tabeller över Sveriges befolkning 2008.