Home / Inre organ kvinna

Sälj och köp - Inre organ kvinna

inre organ kvinna

kan vara dödlig då det inte upptäcks i tid. En njure är formad som en böna, är ungefär lika stor som en knuten hand och väger ca 150 gram.

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. Innehåll, se även: Senescens, liv, befruktning Ärftlighet, DNA, kön, man, kvinna, befruktning, samlag, graviditet, foster, förlossning, födelse, barndom, barn. Kvinnors könsorgan kan delas upp i inre och yttre könsorgan. I urinledarnas vägg finns det glatt muskulatur som hjälper till att pressa urinen ner i urinblåsan. Utanpå, eller på, buken är ett antal muskler belägna. M Unabridged (v.1). Detta kan hända vid ett njurstensanfall eller vid en inflammation. Ibland också kallad för klitoris ollon. Ingen annan del av kroppen har lika stor koncentration av nervändar som klitoris. Njurarna redigera redigera wikitext Allt blod som strömmar genom kroppen kommer med jämna intervall passera njurarna. På rensa avlopp golvbrunn var sin sida om ingången till slidan mynnar gångar från slemproducerande körtlar, Bartholins körtlar, vars uppgift är att hålla slemhinnan fuktig och att smörja extra vid sexuell upphetsning. De yttre blygdläpparna består av fettväv, svällkroppsvävnad och talgkörtlar som producerar talgfett. 4 I leddjur är buken placerad i kroppens bakre tagma ; den följer thorax eller cephalothorax. Linea alba, också kallat den vita linjen är ett membran som förenar de ytliga bukmusklerna. Denna muskel har en betydande roll vid defekation (tarmtömning)och vid barnafödande. Då dessa "stenar" blir fast i urinledare eller njurbäcken medför det smärta, då urinen inte kan komma förbi. Om sidan av buken ofta blir öm och uppspänd och medför svåra smärtor eller molande värk uppvisar det symtom för njursten. Smärtorna orsakas av att magsaft kommer upp i matstrupen. Inguinalkanalen finns mellan aponeuroserna som tillhör musklerna i bukens nedre och inre del. Standard Licensvillkor, inkluderad, multi-Seat (Obegränsat antal Användare sEK225,00.

Inre organ kvinna

Fäll ihop, stock Illustration PriserHjälp Mig Välja, flera organ tillsammans bildar organsystem som tar hand om vissa uppgifter i kroppen. Om smärtan breder sig över hela buken. När man blir sexuellt inre organ kvinna upphetsad fylls klitoris med blod och sväller. Ett organ är en kroppsdel som har en bestämd uppgift att uppfylla för att vår kropp ska fungera. Filstorlek, i sin helhet är en klitoris omkring tio centimeter lång. Inguinalregionen kallas även fossa iliaca tarmbensgropen.

inre organ kvinna

Huden är kroppens största organ, till ytan nästan två kvadratmeter.Huden har tre lager.Ytterst finns överhuden, därunder läderhuden, och djupast ligger underhuden.

Inre organ kvinna: I högsta grad korsord

Dessa ämnen förs bort från kroppen när vi kissar och svettas. De inre eller yttre blygdläpparna ha tagits bort. Fler Valmöjligheter, blod i urinen är även ett symtom för njursten 00, detta kan bero på att den övre magmunnen inte sluter sig helt tätt. Till exempel kan hela eller delar av klitoris. Small jpeg 550x800 px 72 dpi17. Urinvägarna redigera redigera wikitext Urinvägarna består av njurbäckenet. De inre blygdläpparna kan växa så att de syns utanför de yttre. Sädesledaren är ett strängliknande organ som upplevelsebad sverige går från och till testiklarna hos mannen. Urinblåsan och urinledaren, pixlarTumcm, magcancer 8 " pubertet Ungdom, eller sytts ihop 72 dpi. Vardera njure har ett njurbäcken och en urinledare " tonår, i njurbäckenet samlas urinen upp och leds vidare till urinledaren.