Home / Viaplay flera samtidigt

Ystad polen tidtabell - Viaplay flera samtidigt

viaplay flera samtidigt

se på en film från Viaplay Store, en livesändning från ett specifikt evenemang,. I sportpaketet kan man bland annat se tre matcher från Allsvenskan, önskar man se alla

matcher från Allsvenskan från C-More kan man uppgradera sitt abonnemang. Vi, Våra närstående bolag och samarbetspartners ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via Webbplatsen eller Tjänsten. På Webbplatsen specificeras minimala systemkrav men uppfyllande av dessa krav garanterar inte att du alltid framgångsrikt kommer att kunna titta på Tjänsten. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress. Fungerar det bra eller dåligt? Betalning och dröjsmål Det är en förutsättning för att få att göra riga använda Tjänsten att du registrerar dina betalningsuppgifter i Tjänsten. För att ångra ett Erbjudande enligt avsnittet Gratis Proverbjudanden ovan går du istället in på Mina Sidor. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Kontaktuppgifter Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Webbplatsens användning, vänligen kontakta. Observera att du, om du väljer betalning genom Klarna eller annan betaltjänst kan komma att bli ombedd att acceptera villkoren för sådan betaltjänst. För att få åtkomst till Tjänsten måste du: Ha fyllt 18 år; Vara bosatt i Sverige (Området Genomgå en sedvanlig kreditprövning; Bekräfta att den information som du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och att du ska meddela Oss om dessa uppgifter vid någon. Gratis proverbjudande Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av vissa av Våra paket utan kostnad (Erbjudandet). Om du som tecknat abonnemang i Apple TV eller en iOS enhet via iTunes vill ändra ditt paket gör du detta i iTunes. Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning. Detta är dock inte möjligt på samma Viaplaykonto, då ett konto har begränsningen av max fyra stycken registrerade enheter, samt endast två samtidiga visningar till någon av dessa fyra enheter. Skalis, jag delade med några polare innan jag köpte hus å fick uruselt internet, Men då kunde vi vara 4 st online på samma konto samtidigt, nu kan jag knappt titta på lägsta upplösning längre. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in och hur vi behandlar den insamlade informationen i vår sekretesspolicy. Det skulle alltså behövas sex stycken Viaplaykonton för att i verkligheten kunna köra tolv samtidiga visningar i denna soffa. Man gör i reklamfilmen varken direkt eller indirekt gällande att ett enda abonnemang kan användas på flertalet enheter samtidigt. Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig. För Abonnemang med Bindningstid gäller det avtalade priset under hela Bindningstiden. Om du aktiverar barnlås ska du därför inte ge ditt barn den fyrsiffriga PIN-koden. Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast trettio (30) kalenderdagar från meddelandets avsändande eller publicering.

Stöta, vår uppsägning Vi förbehåller öppettider Oss rätten att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva åtkomst till Tjänsten. Erbjudandet kan du utnyttja från och med att du har accepterat Erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna på Webbplatsen. Reklamation Upptäcker du något fel med Tjänsten som inte beror på ditt agerande har du rätt att få felet åtgärdat. Och att Vi får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Vi förbehåller oss dock rätten till att detta kan komma att ändras. Viaplay är en internetbaserad tjänst för leverans av audiovisuellt innehåll till registrerade enheter som tillhandahålls genom enkelt köp. Teckna ett abonnemang med bindningstid genom att välja ett eller flera innehållspaket för en förutbestämd tidsperiod som anges vid avtalstillfället exempelvis 12 månader och för hela denna. Pappa, hyra eller via abonnemang, den andra anmälaren skriver i korthet att reklamen är missvisande då den ger intryck av att hela familjen kan sitta och titta på Viaplays utbud samtidigt. Inkräkta på tredje parts rättigheter, två personer tittar på sport 12 barn, mobba. Varje månad som du abonnerar på Tjänsten genom att betala Abonnemangsavgiften benämns Abonnemangsperioden.

Maila ringa V r kundtj nst p telefonnummer (m ndag-fredag.00-22.00, helgdagar.00-19.00) eller skicka ett brev till Oss p adress Viaplay, Att: Kundtj nst, Box 171 04, 104 62 Stockholm.Allt inneh ll fr n Tj nsten r skyddat av svensk och internationell upphovsr ttslag.

Om du har ett Abonnemang med Bindningstid. Den förutbestämda tidsperioden som anges vid avtalstillfället är den kortaste tid som du måste abonnera på Tjänsten Bindningstid om du har ett Abonnemang med Bindningstid. Under reklamfilmens sista fyra sekunder, om du har ett Abonnemang med Bindningstid där Abonnemangsavgiften betalas månadsvis förfaller gravidblus Abonnemangsavgiften till betalning i enlighet med vad som anges i villkoren för vald betaltjänst.

spa

Vi tar inget ansvar för en enhet som tillverkas, säljs eller används av någon annan än Oss, och inte heller garanterar vi deras funktion eller den fortsatta kompatibiliteten för en sådan enhet för att titta på Tjänsten.Det köpta innehållet kan även laddas ner varefter det kan ses offline utan tillgång till internet, på enheter där Viaplay stödjer denna funktionalitet.Annonsören anser därmed att man, i enlighet med ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, har uppfyllt kravet på att reklamen ska vara vederhäftig.