Slavägarna är ättlingar till invaderande arabiska grupper och berber-stammar med ljusare hy medan slavarna är mörka afrikaner.Källa behövs Enligt beräkningar utförda i USA förekom det cirka 43 600 slavtransporter medan triangelhandeln pågick och av dessa har landstillhörighet kunnat fastställas i 73 procent av fallen.

Den transatlantiska slavhandeln redigera redigera wikitext Detta avsnitt är en sammanfattning av Den transatlantiska slavhandeln När portugiserna började resa och sedan handla med lokala härskare efter Afrikas västkust återupptäcktes det slaveri som sedan lång tid fanns i Afrika.Det framgår också av de skriftliga källorna att människor kunde sälja sig själva eller sina barn som slavar.

Det muslimska Mauretanien var det sista landet att olagligförklara slaveri.Dessutom tolkades Noas ord om att "Kanaan ska vara sina bröders träl" (1 Mos Kap.9) som att svarta människor alltid skulle vara andra människors slavar, för Kanaans far Ham ansågs också vara förfader till afrikanerna.Isbn Lester, Julius (1971).