LJ will not be held liable for the actions of any user.M N, o P, q R, s T, u V, w X, y Z Å Ä Ö t'ap:ar.

Tappar betecknar den ena av de två typerna av synceller i näthinnan hos ryggradsdjur.Christian Nestell Bovee "To be free is to have achieved your life." Tennessee Williams "They're only truly great who are truly good." George Chapman.

Theodore Roosevelt "When all else is lost, the future still remains.".Tapparna är av tre slag, med sitt ljuskänslighetsmaximum i det violetta, gröna respektive gula frekvensområdet.Buddies, none so far, latest Blog Entries, none so far.