Ett stort tack till Ted von Proschwitz vid Göteborgs Naturhistoriska Museum för faktagranskning och kommentarer gällande snigelnyckeln.En bok som samlat redovisar mer än 20 års erfarenhet av spansk skogssnigel och bekämpning av den men som också lättfattligt presenterar den fascinerande djurgruppen sniglar.

Läs mera om enkätresultaten, eller svara på enkäten här.Posted: - New picture added to the.Den införda spanska skogssnigeln är en besvärlig skadegörare och bör bekämpas medan de flesta andra är harmlösa och kan lämnas i fred.

Nästa avsnitt lör 20 apr.55.Våra faktablad, upp, riksförbundet Svensk Trädgård, nytt blad 2019.