Cobalt glass for decoration, cobalt glass known as " smalt " when ground as a pigmentis a deep blue colored glass prepared by including a cobalt compound, typically cobalt oxide or cobalt carbonate, in a glass melt.Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter.Retrieved 6 November 2010.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.For example, it is found in Hans Holbein the Younger 's portrait of Sir William Butts (ca.Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel.

Society of Glass Technology, 1999,.5 Smalt, historical dye collection of the Technical University of Dresden, Germany Chinese porcelain used smalt glazes from the Tang dynasty onwards, though Chinese cobalt glass is found from the Zhou dynasty (1122221 BC).