Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen!Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: slemhosta äöüß.

Har nu varit hemma och varit sjuk sedan fredagen förra veckan.SwedishOzonens effekter för hälsan är varierande: irritation i ögon, näsa och hals, problem i luftvägarna, hosta och huvudvärk.Jag har provat det mesta jag hittat på nätet och vårdcentralen tar emot mig först på måndag om det inte gått över.

DE svde svsv DE-DE EN-DE bgde bsde csde dade elde eode esde fide frde hrde hude isde itde lade nlde node plde ptde rode rude skde sqde srde svde TR-EN bgen bsen csen daen elen eoen esen fien fren hren huen isen iten laen nlen.SwedishOzonföroreningar bidrar till att tiotusentals människor dör i förtid varje år; de orsakar andningssvårigheter, hosta, huvudvärk och ögonirritation.More_vert, ozone pollution contributes to the premature death of tens of thousands of people each year; it causes breathing difficulties, coughs, headaches and eye irritation.