Berlin and Munich: Langenscheidt.Förutom våra ordinarie kurser i kinesiska erbjuder vi också en fristående halvfartskurs i Kinas historia (osha01, 15 högskolepoäng).

Kinesiska år

andre måneder ud fra astronomiske beregninger, er en såkaldt skudmåned. Guide: Billiga, trendiga och vackra vilken stad blir din nya favorit? De følger en cyklus på tolv forskellige år

Kinesiska bokstäver

regeringen och utländska diplomatfordon. Statens vegvesen införde 1 november 2006 6 registreringsskylt med integrerat nationalitetsmärke, och med bättre läsbarhet. Registreringsnumren består enbart av siffror uppställda NN NNN. Du kan

"stone flower shíyóu "petroleum" (lit.Rise of northern dialects edit After the fall of the Northern Song dynasty, and during the reign of the Jin (Jurchen) and Yuan (Mongol) dynasties in northern China, a common speech (now called Old Mandarin ) developed based on the dialects of the North China.For example, the word telephone was loaned phonetically as / (Shanghainese: télífon tlfo, Mandarin: délfng ) during the 1920s and widely used in Shanghai, but later / diànhuà (lit.

Reflections on Some Key Sino-English Linguistic terms" (PDF Sino-Platonic Papers, 29 : 131.Chinese is spoken by the.