Microsoft Film och TV-butiken Titta på din enhet med appen Microsoft Film och.Inhemska personliga överföringar: Skicka en inhemsk personlig överföring, gratis (när ingen valutakonvertering är inblandad).

Med Microsoft Film och TV är det enkelt att fortsätta där du slutade titta.Andra personliga överföringar över landsgränser: Avgiften för personliga överföringar och betalningar över landsgränser är beroende av vilket land mottagarens PayPal-konto är registrerat.

Du kan börja titta på en film på din Windows-surfplatta medan du sitter på bussen och se slutet på din TV hemma med hjälp av Xbox.Medlemskapet innebär mer, medlemskapet i Creative Cloud inkluderar kostnadsfria tjänster som hjälper dig att bli inspirerad, ta kreativiteten längre och dela detta med omvärlden.Personliga överföringar över landsgränser: Till EES-länder i euro eller svenska kronor.