Baka dillerden, dilimize giren kökler de mevcuttur.Yönelmek sözcünü inceleyelim: yönelmek yönel-  yön.Çünkü kökteki ses deiiklikleri, anlam deiikliini de beraberinde getirmektedir.

Blandare ikea kök

en betonbunker, gå upp för en trapp där graffitin kändes mer hotfull än en konstnärlig upplevelse, det hängde och låg folk, ungdomar lite här och där Inte för att

40 Tane Seste Kök Örnekleri: *kr  *yaz  *at  *al  *bin  *boz  *ac  *aç  *bit-  *çala-  *kar- *dal-  *diz-  *iç-  *in-  *it-  *kan-  *kaç-  *kazan-  *kaz-  *kl- *kna-  *kz-  *saç-  *sal-  *ta-  *uç-  *var-  *ya-  *yar  *er- *yat-  *yay-  *yl-  *ada-  *ak-  *bin-  *boz-  *ça-  *çek.Bu türemi bir sözcüktür yani kelime köküne yapm ekleri getirilmitir.2) Bir dilde kökler daha sonradan oluturulamaz.

Biz ksa çizgiyi, kökün devamna gelecek eklerin varlna iaret etmek için kullanyoruz.Fiil köklerini bulabilmek için; Sözcün tamamyla ve cümledeki anlamna uygun olmak artyla, sözcün anlaml en küçük parças bulunur.Bunlar u ekilde sralamamz mümkündür:.