Det maximala Deklarerade värdet för förtullning och frakt av innehållet i ett FedEx Envelope eller FedEx Pak, oavsett destination, är det större värdet av 100 USD per försändelse eller USD 20,38 per kilo.Deklarerat värde för ett Paket i en Försändelse får aldrig överskrida deklarerat värde för Försändelsen.18.1 Om inte Avsändaren anger ett högre deklarerat värde för frakten på Flygfraktsedeln, begränsas FedEx ansvar till det högre alternativet av a) det belopp som stipuleras av tillämpligt internationellt avtal eller nationell lag; b) tjugotvå EUR (22) per kilo; eller c) USD 100 per Försändelse.

Se Avsnitt 8: föremål SOM inte accepteras FÖR transport Gitarrer och andra musikinstrument som är mer än 20 år gamla och anpassade eller personliga musikinstrument.Avsändaren är ansvarig för att på ett korrekt sätt komplettera Flygfraktsedeln och annan dokumentation, inklusive avsnittet om deklarerat värde.18.9 Oberoende av det Deklarerade värdet för ett Paket, överstiger inte FedEx ansvar för förlust, skada, försening, felleverans, utebliven leverans, felaktig information, bristande information eller fellevererad information, den lägsta summan av Försändelsens reparationskostnad, dess nedskrivna värde eller dess ersättningskostnad).

Avsändaren är ansvarig för risk för förlust och förlust som överskrider det Deklarerade värdet för frakten.Även OM ETT högre värde deklareras, ÄR fedex ansvar FÖR förlust eller skada PÅ innehållen försändelse inte högre ÄN DET faktiska värdet FÖR försändelseinnehållet OCH fedex HAR rätt ATT kräva oberoende bevis FÖR värdet AV EN försändelse FÖR vilken ETT krav HAR lämnats.Varor med ett värde (faktiskt eller deklarerat) som överskrider dessa belopp, ska inte skickas i FedEx Envelope eller FedEx Pak.