Avsändaren är ansvarig för risk för förlust och förlust som överskrider det Deklarerade värdet för frakten." N/A23504"TF_Passtime_No_Tele" "Du kan inte teleportera medan du håller i bollen!" "You cannot teleport while carrying the jack!" N/A23506"TF_Passtime_No_Carry" "Du kan inte bära något annat medan du håller i bollen!" "You cannot carry anything else while carrying the jack!" "Du kan inte vara osårbar medan.Hvornår er der en af jer der er så stærke at i kan lukke kæften på dem!

För att samla huvuden, få ett inzoomat dödande huvudskott" "englishTip_2_20" "As a Sniper, the Bazaar Bargain's charge rate is initially lower, but you can increase it by collecting heads.NnDess innehåll är begränsat och kommer bara från denna lådanEfter 16/2/2015 kan inte denna låda öppnas längre." "This crate's contents are nly Naughty Keys fit the lock.NnContains a community made item nfrom the Gun Mettle Cosmetic Collection." "-Gun kosmetiska föremål från gemenskapenn-Behöver en Gun Mettle-kosmetiknyckel för att öppnasn-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig "Gun Mettle"-hatt" "-Gun Mettle Cosmetic Casen-Contains Community Cosmeticsn-Requires a Gun Mettle Cosmetic Key to openn-Contents may.

NHåll 'attack2' för att förhindra eller avbryta pass-låsning.NBesatt av onda andar liknandende som bor i Ögländaren." "This weapon has a large melee ursed by dark spirits similar tonthose that dwell within the Eyelander." 66836682"Item_GiftWrapped" "s1 har slagit in en gåva: s2 s3" "s1 has wrapped a gift: s2 s3" "s1 damage to self" 70507049"Attrib_Particle20" "Kart-Frimärken" "Map.