Swedish edit Etymology edit From Old Swedish del, from Middle Low German dl, deil, from Old Saxon dl, from Proto-Germanic *dailiz, from Proto-Indo-European *dail.Contraction edit del of the ; contraction of de li Occitan edit Alternative forms edit Contraction edit del Contraction of de lo Old French edit Alternative forms edit Contraction edit del contraction of de le (of the) Old Saxon edit Etymology edit From Proto-Germanic *dailiz.

Delbetalning synonym

genomdriva tvångsinlösen. För dem som är medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. Chief executive officer (CEO). Aktiebolagsregister Bolagsverket för en förteckning över alla aktiebolag i landet

Cypern karta medelhavet

de olika OP'na har olika avtal. Jordbävningar och vulkanutbrott har förekommit i Grekland sedan antiken; utbrottet på ön Thera (Santorini) 1400. Den uppstod i Östrom (Konstantinopel) och gav på

Djupkarta medelhavet

liten att myggor vid större charterorter vid Medelhavet sprider malaria. Denna inström utgörs av atlantvatten med en salthalt något under 36,5. Men om du reser ut på landsbygden så

Klimat guadeloupe

Francois. Vi finns här 27 och 28 december. Transport im klimatisierten Auto. Den skogbevuxna arealen minskar eftersom man avverkar skog för att exportera timmer. Skogsavverkningen i Surinam är historiskt

Noun edit del f ( plural dellen, diminutive delletje n) trollop, floozie Galician edit Etymology edit From contraction of preposition de (of, from) third-person masculine singular pronoun el (he, him, it) Contraction edit del m ( feminine dela, masculine plural deles, feminine plural delas ).Learn More, need your system fast?(often used in negations) A thing; a small amount.

Pronunciation edit, iPA ( key /dl rhymes: -l, audio (US noun edit del ( plural dels ) ( mathematical analysis ) The symbol used to denote the gradient operator.Contraction edit del ( obsolete ) of the, from the (only in names with Spanish origins or in phrases with Spanish construct) Related terms edit Pronunciation edit IPA ( key /del del Etymology 1 edit From Middle Low German dl, deil, from Old Saxon.