Dagens station kommer att behållas för regionaltåg och fjärrtåg.Drottningtorget passeras av de flesta av stadens spårvägslinjer och några busslinjer.

Invigningen i oktober 1858, huvudentrén i mörker, västra entrén till centralstationen.Fjärrtåg står länge vid ändstationer eftersom de ska städas och personal behöver matpaus.

Följande princip gäller: Alingsåspendeln, spår 1-2.12 13 Från terminalbyggnaden avgår Västtrafiks bussar till olika delar av länet utanför Göteborgs stad, inkl flygbussar, och numera även fjärrbussar.