Mervärdesskatt (moms) 2019 25 (20 av priset den generella skattesatsen för moms 12 (10,71 av priset).ex livsmedel och restaurangtjänster 6 (5,66 av priset).ex böcker, tidskrifter och persontransporter Lathund för belopp och procent år 2018.Brytpunkt 1 (20) 504 400.

4 Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställs av regeringen.Frukost 46 kr 32 kr 23 kr.Lättläst, teckenspråk, talande webb, english, other languages, vägtrafik.

6 Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken räknas fram genom att bastalet 36 396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.Gå direkt till innehållet på sidan.Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2019, traktamente 230 kr 161 kr 115 kr.