Expand_more, of course, the amount is not as high as Parliament and the Commission had proposed.Expand_more, the alternative wording refers to a flat- rate basis.Declension edit, synonyms edit, derived terms edit, retrieved from " ".

No provision is made either to compensate for the rate of inflation.More_vert, hänsyn tas inte heller till den passiva tillväxten där beloppen bör anpassas till inflationen.The sum to be attached should be calculated on the basis of the creditor's claim.

Huvudsakliga översättningar monies npl (law: sums of money) belopp s, spl, all monies must be paid before the contract is complete.More_vert Dessa åtgärder finansieras av ett belopp i nivå med ungefär fyra miljoner ecu.More_vert, det belopp som behövs för att omstrukturera sektorn kan inte fastställas av kommissionen.