Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie.SwedishDärför måste den exklusiva kontrollen över tillgången till dessa vatten sammanfalla med den exklusiva ekonomiska zonen, inom ramen för den nationella bestämmanderätten.

Baltstaterna karta

självständigt. De flesta ester hör dock ej formellt till någon religiös organisation ( 8 ).Under sovjettiden motarbetades religionen starkt. Report this document, your name, email, what is the issue?

Geburtstag des unsterblichen und berühmten Wolfgang Amadeus Mozart zusammen.SwedishDe två funktionerna måste i största möjliga mån sammanfalla.Bitte versuchen Sie es erneut.

SwedishJag är medveten om att sådana önskningar inte kan uppfyllas genast, men jag skulle vilja sätta 18 månader som mål, vilket skulle sammanfalla med tidsfristen för genomförandet.SwedishVi vill dock också framhålla att ambitionerna inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med faktiska tekniska möjligheter att kunna uppnå reglering.More_vert Man muss anerkennen, dass die Kommission von Anfang an versucht hat, das Ende des MAP IV mit der Reform der GFP von 2002 in zeitliche Übereinstimmung zu bringen.