Vem ska redovisa särskild inkomstskatt (A-sink).Stim företräder musikskaparna som har skrivit text och musik.Watch now, building Your Artist Profile, your profile is the first impression you make on your fans.

Kostnaderna ska kunna styrkas genom kvitton.Artisteer.3, quick and easy-to-use web design generator for Windows with hundreds of design options and export to WordPress, Joomla, Drupal, DotNetNuke and Blogger.Anmälan kan även göras via eller på telefon.

Den som betalar ut skattepliktig ersättning till artist/idrottsman eller artistföretag ska göra skatteavdrag, redovisa och betala in skatten.I bilagan ska mottagarens svenska samordningsnummer (eller personnummer) anges.Vi gjorde musiken till marknadsföring, mcDonalds Sverige.