Animationseffekten åstadkoms genom att varje (statisk) bildruta i animationen visas under en kort period, innan den avlöses av nästa bildruta.Planetariet är inte tillåtet för barn under.Planetariefilmerna har en finsk berättarröst, men med hjälp av hörlurar kan du även lyssna på filmerna på svenska, engelska eller ryska.

Animerade figurer

när du raderar din e-post. Animerade kortfilmer, så kallade tecknade kortfilmer, blev en egen industri på 1910-talet och visades på biografer. Isbn Anderson, Joseph and Barbara, "The Myth of

From LibreOffice Help Impress/Creating Animated GIF Images, jump to: navigation, search, du kan animera ritobjekt, textobjekt och grafiska objekt på sidorna för att göra en presentation mer intressant.I LibreOffice Impress finns en enklare animationsredigerare som du kan använda för att skapa animationer av objekten i dina sidor.

Använd animationens tidslinje för att ange hur länge en bildruta ska visas och hur många gånger som animationssekvensen ska repeteras.Letar du efter en besöksräkare med animerade karaktärer?