From Wikipedia, the free encyclopedia, jump to navigation, jump to search.De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Vår målsättning är att bidra till utveckling i ett större perspektiv där hälsa, hållbar utveckling och tolerans är viktiga ledord.När våra elever slutar hos oss efter tre år ska de och deras vårdnadshavare se tillbaka på tiden på Östra skolan och minnas en trevlig och innehållsrik högstadietid känna sig mycket nöjda med sin skolgång och att de har presterat efter sin förmåga känna sig.Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan.

På vår mottagning finns barnmorskor.Föräldraforumet har beslutat att bjuda in samtliga vårdnadshavare till träffarna.